Kerhot


Järjestön toiminta-ajatuksen mukaisesti kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä

• omatoimisuutta ja arjen taitoja

• yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia

• yhteistyötaitoja

• kansainvälisyyttä ja

• luonnon ja ympäristön kunnioitusta

Kerhotoiminnassa käytettävät menetelmät ovat tekemällä oppiminen ja yhdessä tekeminen. 4H-kerhossa opitaan yhdessä tekemällä, leikkimällä ja liikkumalla.